یکی از بنیادی ترین و دانشی ترین روش های پی بردن به گستره جغرافیایی ایران زمین ،بررسی صد ها نوشتار و نقشه تاریخی است.به راستی بایستی اذعان کرد ،هیچ ابزاری همانند این نقشه های تاریخی ،حقانیت جغرافیایی ایران و نام های تاریخی سرزمین های منسوب بدان را گواهی نمی دهد.یکی از دقیق ترین نقشه های تاریخی ،نقشه ای است که امان بوون انگلیسی در سال 1747 میلادی کشیده است.گستره امپراتوری پرشیا...به چند نکته کلیدی در این نقشه دقت فرمایید...1-جدایی آذربایجان از اران که هر دو نام در نقشه کاملا مشخص است و نشان می دهد این دو سرزمین ایرانی همواره از هم تفکیک شده اند..2-خلیج فارس دریایی کاملا ایرانی است که درون مرزهای ایران ترسیم شده است و حتی می توانید در بخش جنوب خلیج فارس ،تعلق بحرین و عمان و بخش هایی مهم از جنوب خلیج فارس را به ایران دریابید...3-دریای عمان کنونی ،با نام دریای پارس و یا ایران نامیده شده است 4- سرزمین خوزستان نیز کاملا مشخص است...5-نام تاریخی بسیاری از شهر های ایران نیز در این نقشه ارزشمند مشخص شده است...از این لینک می توانید این نقشه ارزشمند و تاریخی را با تفکیک پذیری بالاتری بار گذاری فرمایید و نکات جالب تری را دریابید...پاینده ایران زمین و حقانیت راستین گستره فرهنگ ایرانی...بی دلیل نیست که دشمنان یگانکی این دیار همیشه زنده با دیدن چنین نقشه ها و اسنادی چاره ای به جز تسلیم در برابر عظمت ایران و ایرانی ندارند..علی عجمی آذرابادگانی ایراندوست... http://upload.wikimedia.org/wi​kipedia/commons/3/3e/Persian%2​8IRAN%29_Empire_1747.jpg

/ 0 نظر / 15 بازدید