معرفی کتاب


کتاب ایران و قفقاز، اران و شروان شامل نوشته های:

دکتر عنایت الله رضا، فریدون جنیدی، علی اکبر محمودیان، فیروز منصوری، یحیی ذکاء، ن. نجم آزاد (فقاهتی)، دکتر امین ریاحی، جمشید کیان فر، دکتر پرویز ورجاوند، ترانه هایی از 60 شاعر اران و شروان، رباعی هایی از 24 شاعر نوشناخته آذربایجانی، دکتر عبدالحسین نوائی، آندرانیک هویان - نوشته، گردآوری و تنظیم: دکتر پرویز ورجاوند - نشر قطره (تهران، خیابان انقلاب، ابتدای وصال شیرازی) - چاپ اول: 1378 - 389 صفحه

بخشهای کتاب:

سخنی کوتاه پیرامون قفقاز - دکتر عنایت الله رضا

توران و ایران - فریدون جنیدی

پیوند دیرپا و تاریخی سرزمین «اران» و ایران از دوران ماد تا زمان تجزیه آن در عهد فتحعلیشاه به روایت نقشه - علی اکبر محمودیان

آذربایجان و اران - دکتر عنایت الله رضا

تاریخ از تهاجم و همسایه آزاری عثمانیان سخن می گوید - فیروز منصوری

رخدادهای فراموش شده از ترکتازیهای عثمان پاشا در تبریز - یحیی ذکاء

نقش امپریالیسم انگلیس در جدا شده سرزمین های قفقاز از ایران - ن. نجم آزاد (فقاهتی)

نامه عباس میرزا به شیخعلی خان بیگلربیگی قبه و دربند - دکتر امین ریاحی

امانت یا تاراج؟! (انتقال کتابخانه بقعه شیخ صفی به روسیه)

اسنادی چند درباره خیزش مردم نخجوان برای پیوستن دگرباره به ایران - دکتر پرویز ورجاوند

پیشینه کهن زبان و شعر فارسی در سرزمین اران و شروان - دکتر امین ریاحی

ترانه هایی از 60 شاعر اران و شروان

رباعی هایی از 24 شاعر نوشناخته آذربایجانی

نظامی، پایه گذار مکتب شعری غرامی و عشقی - دکتر عبدالحسین نوائی

ردیابی زبان های ایرانی در قفقاز گویش تاتی یا آرانی - یحیی ذکاء

یک «دو بیتی» آذری از سده هفتم هجری و معنای آن - یحیی ذکاء

معرفی نقوش پیش از تاریخ قوبوستان یا (گوبوستان) و مقایسه آنها با نقش های لرستان و سفالینه ها - دکتر پرویز ورجاوند

کتیبه ها و سنگ نوشته های فارسی در سرزمین اران و شروان (جمهوری آذربایجان) - دکتر پرویز ورجاوند

مجموعه شکوهمند قلعه شیروانشاهان در باکو - دکتر پرویز ورجاوند

پیوندهای ریشه دار و دیرپای فرهنگ ارمنی با فرهنگ ایرانی - آندرانیک هویان

          کتاب ایران و قفقاز، اران و شروان شامل 20 مقاله / بخش از نویسندگان صاحب نظر و سرشناس ایران است که با هدف شناساندن هویت حقیقی این منطقه گردآوری شده است.
در این مقاله نشان داده شده است که سرزمین اران و شروان (که نام کنونی آن جمهوری آذربایجان است) از ابتدای تاریخ کهن ایران به استناد نقشه های متعدد تا زمان فتحعلیشاه در قلمرو ایران قرار داشته است. در آن زمان، تزارها آن را تصاحب کردند و در حکومت کمونیستی نام آن نیز به «جمهوری آذربایجان شوروی» تغییر داده شد که بدور از واقعیت بوده و قصد آنان تجاوز به آذربایجان واقعی که در ایران قرار دارد، بوده است.

این نوشته سومین مقاله از کتاب یاد شده است: (مقاله ای که در پی می آید، ویرایشی جدید شده و اندک تغییراتی یافته است)

 

موقع و وضع جغرافیایی ـ  مساحت اران که اکنون «جمهوری آذربایجان» خوانده می شود 86/6 هزار کیلومتر مربع است. این سرزمین در جنوب شرقی کوهستان قفقاز و جمهوری گرجستان، شرق جمهوری ارمنستان و شمال استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل ایران واقع شده است. پیرامون آنرا بجز جهت شرقی که دریای مازندران در بردارد، ارتفاعات و کوهستانهای متعددی محصور کرده است. قسمت اعظم سطح آن جلگه ای و کم ارتفاع و بیشتر از رسوبات رودخانه های «کورا» (کوروش) و «ارس» پوشیده شده است. میزان باران آن از نواحی اطراف کمتر و درجه حرارت آن نسبت به نقاط مجاور بیشتر و بسیار گرمتر می باشد. با این خصوصیات از دوران باستان تاکنون به علت موقع نظامی، سیاسی و اقتصادی (به ویژه آب و هوا، کشاورزی، دامپروری، تجاری و اخیراً نفت) مورد توجه بوده است.

پیدایش و سابقه

تا آنجا که می توان به مستندات تاریخی تکیه کرد. این منطقه در قدیم مسکن «کسپی» ها بوده و نام «دریای کسپی» Caspian Sea از ایشان گرفته شده است. بعدها با آمدن «سکا» ها (سیت ها یا اسکیت ها) که خود شعبه بزرگی از اقوام آریایی بودند، دسته ای از آنها به اسم «آرانی» به زبان ایرانی، («آلانی» یا «آلبانی» به یونانی) نام «آران» و «آلبانی» به خود گرفت (حدود 2600 سال پیش). این منطقه تا 180 سال پیش همواره یکی از ولایات شمال غربی ایران بزرگ بود. در سال 1228 هجری قمری (1813 میلادی) در جنگ ایران و روس، با شکست ایران بر اثر ضعف فتحعلی شاه قاجار، بر طبق پیمان گلستان از خاک ایران جدا و به چنگ روسها افتاد.

نژاد مردم قفقاز

در منابع جمعیت شناسی و اطلس های جغرافیایی، نژادهای بشری به 3 گروه اصلی تقسیم شده اند:

نژاد سفید Caucasoid (نژاد شبیه قفقازیها)

نژاد زرد Mongoloid (نژاد شبیه مغولیها)

نژاد سیاه Negroid (نژاد شبیه زنگیها یا سیاه پوستان)

در منابع یاد شده «ترکان» یکی از شاخه های نژاد زرد به حساب آمده اند.

مشخصات نژاد زرد

چشمان سیاه، موهای کشیده (راست) و زبر و بسیار سیاه، پوستی به رنگ زرد عاجی (زرد کم رنگ) تا تیره، بدنی مودار، چشمانی مورب و چهره ای پهن از مهمترین خصوصیات این نژاد به شمار می رود.

ملل و اقوام زرد نژاد

مهمترین شاخه های این گروه عبارتند از: 1- زردنژادان قدیمی شامل؛ اسکیموها، ژاپونی ها، کره ای ها و چینی های شمالی...

2- قبایل ترک و یا ایل های کوچنده به آسیای مرکزی.

3- تبتی ها.

4- ماله ای های آسیای جنوب شرقی شامل؛ برمه ای ها؛ چینی های جنوبی، فیلی پینی ها و تای ها...

5- Red Indians (سرخپوستان) یا ساکنان قدیمی قاره آمریکا.

ملل و اقوام یاد شده به مرور از محدوده اصلی خویش به دیگر نقاط مهاجرت کرده یا یورش برده اند. برخی از آنها در مکانهای جدید تحلیل رفته و برخی با آنها نژادی دو رگه را تشکیل داده اند.

مشخصات نژاد سفید

این مردم بزرگترین گروه نژادی روی زمین را تشکیل می دهند و دارای نشانه های فیزیکی بسیار متنوع و متغیرند مانند: ساختمان بدنی متفاوت، بینی های کوچک و بزرگ در فرمهای مختلف، صورتهای مودار، جمجمه های جوراجور، دهان ولبهای گوناگون، پوستی از بسیار سفید تا بسیار تیره که آنها را از دو گروه نژادی دیگر متمایز می سازد.

قلمرو نژاد سفید

از مناطق قطبی شمال تا صحرای شمال آفریقا، از جزایر آزور در شمال اقیانوس اطلس تا رودخانه سیحون و جنوب کوههای هیمالیا، محدوده اصلی نژاد سفید است که از این پهنه وسیع به دیگر نقاط مکشوفه جهان، چون آمریکا و استرالیا مهاجرت کرده و در برخی از این نواحی نژادی دورگه را به وجود آورده اند. از شمال سیبری تا سیحون و از جنوب هیمالیا در شرق شبه قاره هند تا دریای بنگال در خطی شمالی ـ جنوبی نیز نژادی دورگه از آمیزش نژاد زرد و سفید به وجود آمده است که هر چه به طرف شرق رویم نژاد سفید، و هر چه به طرف غرب رویم نژاد زرد رو به تحلیل می روند.

بدین ترتیب کاملاً آشکار است که نه تنها مردم منطقه قفقاز که نامشان خود سمبل نژاد سفید است و ساکنان آسیای صغیر (کشور ترکیه) و ترک زبانان ایران از نژاد زرد نمی باشند، بلکه از آنها و حتی دو رگه های زرد و سفید نیز بسیار فاصله دارند.*

 

* تنها زبان ایشان نوعی گویش است که در آن فقط لغات روزمره ترکی آسیایی مرکزی است. اگر در فرهنگ زبان آنها دقت شود، ریشه واژه های آن به ترتیب کثرت عبارتند از: عربی، ایرانی، ترکی، ارمنی و روسی... با خط سریلیک (روسی). به همین سبب است که زبان محلی استان های آذربایجان شرقی و غربی ایران را گویش «آذری» می گویند. در سایر نواحی ایران هم که همین گویش را دارند اطلاق کلمه «ترک» دور از حقیقت بوده و اصالت ندارد.

اران و شروان (جمهوری آذربایجان) در نقشه های مرزهای تاریخی ایران

در نقشه هایی که به دنبال می آید، بر روی زمینه مرزهای کنونی، موقع اران و شروان (جمهوری آذربایجان) و نواحی مجاور در ادوار مختلف تاریخی آورده شده است. در زیر هر نقشه به ترتیب؛ قدمت و سابقه، زمان حکومت، مدت زمامداری هر سلسله و حداکثر مساحت آن و نام ابرقدرتهای هم عصر دوره مورد نظر درج گردیده است.

 

نقشه شماره 1

نقشه شماره 1

نام و مرز کشورهای کنونی خاورمیانه برای مقایسه با نقشه های بعدی

 1. جمهوری خود مختار نخجوان (بخشی از جمهوری آذربایجان که از راه زمینی بدان ارتباط ندارد)

 2. نگور نو قره باغ

مساحت کنونی ایران حدود 1/648000 میلیون کیلو متر مربع

مساحت جمهوری آذربایجان حدود 86/6 هزار کیلو متر مربع

 

نقشه شماره 2

نقشه شماره 2- ایران دوره مادها

1- کسپی ها      2- دریای کسپی Caspian Sea       ا3- ورکانه     4-دریای ورکانه

5- اورارتویی ها    6- ارمنی ها     7- ساروماتها     8- سکاها (سیت ها)      

9- سکاها         10- سکاها      11- ماد کوچک    12- ماد بزرگ

زمان: 2700 سال پیش

زمان حکومت: 1323 تا 1172 پیش از هجرت (710 تا 550 قبل از میلاد)

مدت حکومت: حدود 150 سال

متوسط مساحت: 1میلیون کیلو متر مربع

حداکثر مساحت: 2 میلیون کیلو متر مربع (هووخشتره) بزرگترین ابر قدرت

ابرقدرتهای منطقه: آشور، ایران، بابل

 

نقشه شماره 3

نقشه شماره 3- ایران دوره هخامنشیها

1- آرانیها     2- ایبرها     3- ارمنیها     4- ماد کوچک

5- دریای ورکانه     6- دریای کسپی     7- سکاها

8- خوارزمیش     9-سکاها

زمان: 2550 سال پیش

دوران حکومت: 1181 تا 952 پیش از هجرت (559 تا 330 پیش از میلاد)

مدت حکومت: حدود 230 سال

متوسط مساحت: حدود 8/5 میلیون کیلو متر مربع

حداکثر مساحت: حدود 11 میلیون کیلو متر مربع (داریوش بزرگ)

ابرقدرتهای زمان: بیش از 200 سال ایران تنها ابرقدرت و در واقع جهاندار بود. بعد از شکست حکومت ایران به دست اسکندر، نام ماد کوچک به «آتروپاتن» یا «آتورپاتکان» تغییر یافت (حدود 2300 سال پیش)

 

نقشه شماره 4

نقشه شماره 4- ایران دوره اشکانیها

1- آران     2- آتروپاتن (آتورپاتکان)     3- ارمنستان بزرگ     4- ارمنستان کوچک

5- ورژانه (گرجستان)     6- ماد     7- دریای ورکانه     8- دریای کسپی     9- آلانها     10- سکاها

زمان: 2240 سال قبل

دوران حکومت: 872 تا 396 پیش از هجرت (250 پیش از میلاد تا 226 بعد از میلاد)

مدت حکومت: حدود 476 سال

متوسط مساحت: حدود 4/5 میلیون کیلو متر مربع

حداکثر مساحت: حدود 5 میلیون کیلو متر مربع

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: ایران، روم (چین در شرق دور و خارج از محدوده کشمکشهای جهانی)

 

 

نقشه شماره 5

نقشه شماره 5 - ایران دوره ساسانیان

1- آران      2- آذرپاتکان     3- خزرها     4- دریای خزر

5- دریای گرگان     6- کردون     7- خوارزم     8- هپتاله (هیاطله) ترک نژاد

زمان: 1760 سال قبل

دوران حکومت:  396 پیش از هجرت تا 30 بعد از هجرت (226 تا 652 میلادی)

مدت حکومت: حدود 426 سال

متوسط مساحت: حدود 5/5 میلیون کیلو متر مربع

حداکثر مساحت: حدود 7 میلیون کیلو متر مربع (خسرو پرویز)

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: ایران، روم، روم شرقی (در اواسط حکومت ساسانی امپراتوری روم به دو قسمت شرقی و غربی تجزیه شد)

 

نقشه شماره 6

نقشه شماره 6- ایران دوره سامانی و آل بویه

1- اران     2- آذربایجان     3- بلاد روم (روم شرقی یا بیزانس)

4- گرجستان      5- دریای خزر     6- دریای گرگان     7- خانات خزر

8- غز های (ghoz) ترک نژاد      9- قره خانیان ترک نژاد     10- قلمرو سامانی

11- قلمرو آل بویه     12- غربی ترین حدود سامانی به هنگام اقتدار و شرقی ترین حد آل بویه در اوج قدرت.

 

زمان:

 

سامانی 1102سال پیش

آل بویه 1060 سال پیش

دوران حکومت:

 

سامانی 279 تا 398 هجری قمری (892 تا 998 میلادی)

آل بویه 320 تا 447 هجری قمری (932 تا 1055 میلادی)

مدت حکومت:

 

سامانی حدود 106 سال

آل بویه بیش از 120 سال

متوسط مساحت:

 

سامانی حدود 2 میلیون کیلو متر مربع

آل بویه حدود 2 میلیون کیلو متر مربع

ابرقدرتها و قدرتهای زمان:

خلفای فاطمی مصر، امپراتوری بیزانس (روم شرقی)، آل بویه و سامانیان.

(اگر سامانیان و بوییان متحد و تحت یک رهبری قرار می گرفتند، تنها ابر قدرت زمان می بودند)

 

نقشه شماره 7

نقشه شماره 7- ایران دوره سلجوقیان

 1- اران     2- دریای خزر     3- دریای طبرستان     4- آذربایجان

5- ارمنستان     6- خوارزم     7- قراخانیان ترک نژاد

8- آران ها یا آلان ها (پسر عموهای ایرانی نژاد ارانی که بیابانگرد بودند)

زمان: حدود 950 سال پیش

دوران حکومت: 429 تا 590 هجری قمری (1037 تا 1193 میلادی)

مدت حکومت:  156 سال

متوسط مساحت: 5 میلیون کیلو متر مربع (به هنگام اوج قدرت از 6/5 میلیون تجاوز می کرد)

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: ایران سلجوقی بزرگترین ابرقدرت، امپراتوری بیزانتین (روم شرقی)، مصر خلفای فاطمی، امپراتوری آلمان (امپراتوری رم مقدس).

 

نقشه شماره 8

نقشه شماره 8- ایران دوره خوارزمشاهیان

1- اران     2- امیر نشین آذربایجان      3- پادشاهی گرجستان      4- آرانها و آلانها      5- دریای خزر

6- دریای طبرستان (آبسکون)     7- سلجوقیان روم      8- کومان (غزها)

زمان:حدود 890 سال پیش

دوران حکومت: 490تا 628 هجری قمری (1096 تا 1230 میلادی)

مدت حکومت: حدود 134 سال

متوسط مساحت: حدود 4 میلیون کیلو متر مربع (در اوج قدرت بیش از 5 میلیون)

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: ایران دوره خوارزمشاهی، ایوبیان، غزها (سراسر جنوب روسیه که بیزانسی ها ایشان را کوبان می نامیدند)، امپراتوری آلمان، امپراتوری بیزانس، پادشاهی مجارستان.

 

نقشه شماره 9

نقشه شماره 9 - ایران دوره ایلخانان

1- اران     2- آذربایجان     3- پادشاهی گرجستان      4- امیرنشین طرابوزان

5- سلاجقه قونیه     6- دریای خزر      7- دریای طبرستان     8- خانات اردوی طلایی

9- خانات اردوی سفید      10- خانات ترکستان

زمان: در حدود 770 سال پیش

دوران حکومت: 663 تا 756 هجری قمری (1264 تا 1355 میلادی)

مدت حکومت: حدود 91 سال

متوسط مساحت: حدود 4 میلیون کیلو متر مربع

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: ایلخانان، امپراتوری مغولی چین (تماس چین با غرب بسیار گسترش می یابد)،

ممالیک (سواحل شرقی مدیترانه و مصر)، امپراتوری آلمان، امپراتوری بیزانس، پادشاهی مجارستان، خانات اردوی سفید

 

نقشه شماره 10

نقشه شماره 10 - ایران دوره تیموریان

1-اران     2- آذربایجان     3- ترکمانان آق قوینلو

4- گرجستان     5- امپراتوری عثمانی     6- دریای خزر

7- دریای طبرستان     8-خانات اردوی طلایی     9- خانات شیبانی

زمان: حدود 590 سال پیش

دوران حکومت: 807 تا 911 هجری قمری (1404 تا 1505 میلادی)

مدت حکومت: حدود 100 سال

متوسط مساحت: حدود 2/5 میلیون کیلو متر مربع (در اوج قدرت و حکومت شاهرخ بیش از 5 میلیون)

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: ایران، خانات اردوی طلایی، دولت عثمانی، ممالیک، پادشاهی لهستان و لیتوانی، امپراتوری آلمان، مجارستان، چین دوره مینک

 

نقشه شماره 11

نقشه شماره 11- ایران دوره قره قویونلو و آق قویونلو

(اوایل قرن نهم تا اوایل قرن دهم هجری)

1- اران     2- اذربایجان     3- آلان ها یا آران ها     4- خانات اردوی طلایی

5- دریای خزر     6- دریای طبرستان     7- تیموریان     8- دولت عثمانی

9- ترک های قرقیز و قزاق

زمان:

 

1- قره قویلونلو 590 سال پیش

2- اق قویونلو 530 سال پیش

دوران حکومت:

 

1- قره قویونلو 810 تا 873 هـ.ق (1407 تا 1468م.)

2- اق قویونلو  872 تا 920 هـ.ق (1467 تا 1514 م.)

مساحت به هنگام قدرت:

 

1- قره قویونلو حدود 1/5 میلیون کیلو متر مربع

2- آق قویونلو حدود 2 میلیون کیلومتر مربع

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: در این سده خانات اردوی طلایی تجزیه شد و تقریباً ابرقدرت شاخص و برتر وجود نداشت و حکومتهای ایران، عثمانی، لهستان، آلمان (رم مقدس)، ممالیک در حد یکدیگر بودند و چین دوره مینک که هنوز دارای قدرت بود از صحنه بین المللی کنار قرار داشت.

 

نقشه شماره 12

نقشه شماره 12 - ایران دوره صفویان

1- اران      2- آذربایجان     3- ارمنستان     4- گرجستان

5- چرکِستان      6- دریای خزر     7- دریای مازندران     8- خان های ازبک

9- امپراتوری عتمانی

زمان: از حدود 490 تا 260 سال پیش

دوران حکومت: 905 تا 1148 هجری قمری (1499 تا 1735 میلادی)

مدت حکومت: حدود 236 سال

متوسط مساحت: 3 میلیون کیلو متر مربع

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: امپراتوری عثمانی، امپراتوری اسپانیا، ایران، روسیه، لهستان، فرانسه، اتریش، چین و هند.

 

نقشه شماره 13

نقشه شماره 13- ایران دوره نادرشاه (افشاریه)

1- شیروان     2- داغستان     3- گرجستان      4- ابخازی

5- چرکستان     6- ازبکها     7- قزاقها      8- آذربایجان

9- امپراتوری عثمانی      10- امپراتوری روسیه

زمان: افشاریه از 258 تا 190 سال پیش (نادرشاه از حدود 260 تا 245 سال پیش)

دوران حکومت: 1148 تا 1218 هجری قمری (1735 تا 1803 میلادی)

مدت حکومت: 68 سال (زمامداری نادر 21 سال، 9 سال فرماندهی سپاه، 12 سال پادشاه)

متوسط مساحت: 2/5 میلیون کیلو متر مربع (زمان نادر 5 میلیون)

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: عثمانی، اسپانیا، ایران، فرانسه، اتریش، روسیه، بریتانیا، چین.

 

نقشه شماره 14

نقشه شماره 14- ایران دوره زندیه (افسران و بازماندگان نادرشاه)

1- شیروان     2- داغستان      3- گرجستان (ارکلی، یا هراکلیوس، یکی از فرماندهان صدیق نادر این ناحیه را

مستقل اعلام کرد)      4- امپراتوری روسیه     5- امپراتوری عثمانی     6- قزاقها

7- ازبکها      8- دریای خزر     9- دریای مازندران     10- آذربایجان

11- حکومت شاهرخ افشاری     12- خانات خوارزم     13- حکومت احمد خان درانی (افغانی)

14- خانات بلوچ

زمان: از 244 تا 199 سال پیش

دوران حکومت: 1163 تا 1209 هجری قمری (1749 تا 1794 میلادی)

مدت حکومت: 45 سال (کریمخان 30 سال)

متوسط مساحت: نزدیک به 2 میلیون کیلو متر مربع (با بقیه ایالات که خود را مستقل می خواندند نزدیک به 5 میلیون کیلومتر مربع می رسید، گرجستان خود را تابع روسیه اعلام کرده بود.)

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: اسپانیا، عثمانی، اتریش، فرانسه، بریتانیا، روسیه، ایران، چین، پروس.

 

نقشه شماره 15

نقشه شماره 15- ایران دوره قاجاریان

مناطقی که طبق بندهای زیر از ایران جدا شد ****

 1. مناطقی که بعد از جنگ اول ایران و روس به موجب پیمان گلستان در زمان فتحعلی شاه به روسها واگذار شد. 1228 هـ.ق (1813م.) (180 سال پیش)

 2. مناطقی که بعد از جنگ دوم ایران و روس به موجب پیمان ترکمنچای در زمان فتحعلی شاه به روسها واگذار شد. 1243 هـ.ق (1828 م.) (165 سال پیش)

 3. مناطقی که به موجب عهدنامه پاریس 1273 هـ.ق (1857 م.) در زمان ناصرالدین شاه از ایران جدا و تحت نفوذ بریتانیا (انگلیس) قرار گرفت.

 4. مناطقی که به موجب قرارداد 1299 هـ.ق (1881 م.) در زمان ناصرالدین شاه به تصرف روسها درآمد

 5. مناطقی که به موجب حکمیت گلد اسمیت 1288 هـ.ق (1871 م.) در زمان ناصرالدین شاه و قرارداد 1323هـ.ق (1905) در زمان مظفرالدین شاه از ایران جدا و زیر نفوذ بریتانیا قرار گرفت.

 6. مناطقی که در ابتدای قاجاریه (آقا محمد خان) زیر نفوذ ایران بود، با جدا شدن مناطق 3، 4 و 5 خود به خود از ایران جدا ماند.

 7. ایران در اواخر دوره قاجاریان.

 

ایران دوره قاجاریان

زمان: از 214 تا حدود 70 سال پیش

دوران حکومت: 1193 تا 1342 هجری قمری (1304 هجری شمسی)، (1779 تا 1924 میلادی)

مدت حکومت: 145 سال

متوسط مساحت: 2/4 میلیون کیلومتر مربع (در زمان آقا محمد خان 3/2 میلیون)

ابرقدرتها و قدرتهای زمان: ایران در زمان آقا محمد خان 1193 هـ.ق (1779 م)، بعد از اسپانیا، عثمانی، اتریش، فرانسه، بریتانیا و روسیه هفتمین کشور قدرتمند جهان بود. از آن پس با پیشرفت ممالک اروپایی در رده هایی عقب تر قرار گرفت. در ابتدای دوره ناصرالدین شاه با همت میرزا تقی خان امیرکبیر به دنبال اصلاحات و تحولات فراوان در حد نهمین قدرت جهانی بعد از ایالات متحده آمریکا واقع شده بود. با خلع و قتل امیرکبیر و با پیدایش کشورهای نوپا و اختراعات و اکتشافات جدید به ویژه در اروپا، کم کم از جرگه صاحبان قدرت عقب ماند و در اواخر دوره قاجاریه تا مقام شانزدهم نزول پیدا کرد.

در پایان با توجه به نقشه هایی که از نظر گذشت دو نتیجه زیر غیر قابل انکار می باشد:

 1. در طول چند هزار سال تاریخ، منطقه قفقاز به ویژه اران. پیوسته جزئی از سرزمینهای ایران به شمار می رفته است.

 2. در تمام ادوار تاریخی هیچگاه بجز اطلاق نام آذربایجان به منطقه جنوب ارس، چنین نامی در شمال رودخانه مزبور به کار برده نشده و از آن با نام «اران» یا «شیروان» یاد شده است.

 

 

 


/ 6 نظر / 16 بازدید
iran

Har.che.mitavanid..poole..naghd..zakhireh..konid..aozae..naghadinegi…boohrani..ast

مهدی

ان قسمتی که روی نقشه ها((ارمنستان)) مال مردم ازربایجان است روزی خواهیم گرفت . زبان مردم ازربایجان ترکی به لهجه ازربایجانی است. روزی ازربایجان واحد ((ازربایجان ایران)) را خواهیم دید

مهدی

ان قسمتی که روی نقشه ها((ارمنستان)) مال مردم ازربایجان است روزی خواهیم گرفت . زبان مردم ازربایجان ترکی به لهجه ازربایجانی است. روزی ازربایجان واحد ((ازربایجان ایران)) را خواهیم دید

فرهاد

چرا فقط به آذربايجان گير داده ايد اگر ريگي به كفشتان نيست تعلق ارمنستان به ايران را هم فرياد بزنيد. در ضمن دوران فاشيست بازي و آمار سازي تاريخي گذشته است حالا ملتها در يك دنياي مدرن و پر از اطلاعات زندگي ميكنند و واق واقهاي يك جوجه فاشيست پانپارس جز آزار دادن گوش ثمر ديگري نخواهد داشت. آذربايجان ديگر سر ايران نيست بلكه همسايه فارسستان است.

صابر

می دونی چرا ایران ایران است؟ چون آدمهای مثل تو توش هستند و اونو میسازند. ترک نیستی ذره ای هم به فکر مردم ترک و زبان آنها و فرهنگشان اعتقادی نداری .وبلاگ زدی نظریه های امثال خودت را می گی . میدونم چرا میسوزی این سوزش شیرین ترین لذت است برای من .

فرهاد خان این وبلاگ متعلق به همه ایراندوستان است ونظرات آنها را منعکس میکند وبه هیچ قومیتی هم گیر نداده و خواهان حفظ یکپارچگی ایرانزمین است و با گروههای تجزیه طلب از هر قوم و نژادی مبارزه میکند.