به حمشیدبر گوهر افشاندند -- مر آنروز را ، روز نو خواندن  سرسال نو هرمز فرودین -- برآسوده ازرنح تن ، دل زکین
بزرگان به شادی بیاراستند -- می و جام ورامشگران خواستند چنین روز فرخ از آنروزگار -- بمانده از آن خسروان یادگار

 

نوروز بر همه ایرانیان و ایرانی تباران حوزه نوروز مبارک باد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید