در گام بعد، او به ریشه‌یابی روند شکل‌گیری چیزی می‌پردازد که در متن‌های سیاسی- اجتماعی ایران معاصر، «مسئله آذربایجان» نامیده می‌شود. کوشش او برای این کار، به کشف و ردیابی فعالیت جریان میسیونری آمریکایی و به دنبال آن، آلمانی و انگلیسی می‌انجامد: در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، میسیونرهای مسیحی خارجی به بهانة تبلیغ دینی و تبشیر، زیر پوشش مدارس اسلامی، و در هماهنگی کامل با روسیة تزاری، برای تجزیة فرهنگی آذربایجان، در گام اول، و زمینه‌چینی برای تجزیة سیاسی آن تلاش می‌کردند.

خواننده با خواندن این کتاب، آگاهی‌های سودمند دربارة آذربایجان و نقش مهم آن در زندگی سیاسی، فرهنگی و تاریخی ایران به دست خواهد آورد و با سیمای درخشان گروهی از بزرگان این سرزمین در مقام مدافعان یکپارچگی ایران آشنا خواهد شد...پژوهش ارزنده استاد منصوری ،اینک به اثری بدیع و دانشمندانه در حوزه پژوهشهای آکادمیک حوزه بررسی تاریخ و فرهنگ آذربایجانبدل شده است و از سوی پژوهشگران معتبر ایرانی و جهان مورد تقدیر قرار گرفته است.چاپ نخست این کتاب در سال 1379 به انجام رسید و سپس توسط نشر هزار در دو نوبت چاپ شده و مورد استقبال گسترده دانش پژوهان این عرصه قرار گرفته است.اثر ارزنده استاد منصوری به همان میزان که مورد ستایش حوزه های دانشگاهی در جهان قرار گرفته ،به همان میزان مورد تهمت و دشنام های جریانهای سطحی و بازاری پانترکان نیز واقع شده است...یکی از آنها پیرامون کتاب چنین نگاشته است .. نامبرده یعنی ف . منصوری نسل دوم بعد از شوونیست های ضد ترک مانند محمود افشار ، کاوه ، کاظم زاده ایرانشهر و... توبره کش آنها در مورد زبان ترکی است که باشتباه عقیده داشتند برای وحدت ملی ایرانیان ، تمام زبانهای اقوام کثیرالمله ایران باید و باجبار از بین برود و از راه وحدت زبان فارسی ، وحدت ملی فراهم شود .!!!!!؟؟؟؟؟...همین ناقد پانترکیست که چون پس از مطالعه کتاب نتوانسته خشم خود را پنهان سازد چنین نتیجه گیری کرده است....پس از انتشار کتاب توهین آمیز او از طرف منابع معین ، کسی این کتاب را انتقاد نکرد و مطلب مهمی ننوشت . (حتی شوونیسم فارس هم ! ) بخصوص ترکان آذربایجان آنرا بسکوت و بی توجهی پذیرفتند . زیرا در همان نگاه اول بوی شوونیستی و خصمانه آن استشمام میشد .!!!..البته این مثلا ناقد ،درست گفته است.اثر استاد منصوری آن اندازه قوی-مستند و روشمند است که جریان ضد آذربایجانی پانترکیسم ،صرفه و مصلحت را در این دیده اند که پیرامون آن سکوت کنند و بدنه هوشمند تر و زیرکتر این جریان آگاه است که هر نقدی پیرامون این کتاب ،به دلیل سطحی نگری و عدم امکان ارایه شواهد ،موجب گرایش به کتاب می شود و این گونه است که نقد آن بدست بدنه جاهلی افتاده که بیش از نقادی به دشنام گویی و فکاهی نویسی می ماند و این همه نشان گر ارجداری این تالیف دانشمندانه است و دلیلی روشن بر این نکته که آذربایجانی حق جو و علم پژوه ،همواره پیشگام مطالعات جاندار و مستند پیرامون دیار و سرزمین همیشه ایرانی خود بوده است.درودی دیگر بار نثار استاد فیروز منصوری سلماسی می کنیم که این اثر سترگ را آفریده اند و البته بر فرزندان آذربایجانی و دیگر هم میهنان دانش پژوه ایران زمین بایسته است که این اثر گران سنگ را تهیه کرده و با مطالعه جستار های دانشمندانه اش خط بطلان بر دروغزنی های دشمنان ایران و آذربایجان بیفکنند. در پایان سه جستار ارزنده این کتاب به شما پیشکش می شود.علی عجمی آذرابادگانی ایراندوست.16 مهر 1390 خورشیدی....جستار ..سی و هفتم کتاب...نظریات عثمانیان درباره ترک و زبان ترکی http://azargoshnasp.net/recent_history/pan_turkist_philosophy/nazariyaatosmaaniyaantork.pdf .جستار.چهل و یکم....روشن گری پیرامون کور اغلو http://azargoshnasp.net/recent_history/atoor/kuroghlumolaahezaat.pdf .جستار پایانی .نقدی بر کتاب دکتر جواد هیات .http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http%3A%2F%2Faryamagazin.persiangig.com%2Ffarhangmelii%2Ffiroz+mansoori.pdf

/ 3 نظر / 10 بازدید
بچه کرد

خدا ایشان را حفظ کند

بابک

کاری که شما انجام میدهید اثرش به اندازه میلیاردها تومان تبلیغات است.من از شما ممنونم که با این تلاش به مردم آذربایجان نشان میدهید که چه کسانی بدخواهان آنان هستند.شما که حتی برای آذربایجانیها هویت هم قائل نیستید.خوبه که خودتان میگویید فارسهای آریایی حدود سه هزار سال پیش وارد این سرزمین شده اند.پس آذربایجان قبل از فارسها متعلق به قومی دیگر بوده.به هرحال استقلال نزدیک است.زمانیکه صدهزار تورک در ورزشگاه استقلال و رهایی را فریاد میزنند یعنی تلاشهای شما نتیجه داده منتهی برای شما عکس.شما و امثالتان اسامی صدها مکان را در آذربایجان به فارسی تغییر دادید و به عربها یاد دادید که خلیج عربی هم میشود.یاشاسین آذبایجان عاش الخلیج العربی.کشور آذربایجان جنوبی یاشاسین.کشور خوزستان(عاش الاعراب).ایران نشان داده که استعداد تکه تکه شدن دارد به لطف پدران احمق فارسها که فقط بلدند حرف بزنند.استقلال آذربایجان جنوبی و خوزستان و بلوچستان و کردستان عزیز مبارک مبارک مبارک.امیدوارم دشمنی تان را بیشتر کنید تا تورکان و اعراب را بیشتر آگاه کنید به دشمنان ذاتیشان.آذربایجان جنوبی همچون برادر شمالیش استقلال را بدست آورده است.زنده باد جواد هیئت پدر

بابک

اینجاش جا نشد:...عاش الخلیج افارسی زاررررررررررررررررررررررررت. زنده باد خلیج عرب خلیج عرب خلیج عرب خلیج عرب خلیج عربی عاش الخلیج اعربی