محل نگهداری آتش جاویدان
آتشکده ی آذرگشنسب
آتشکده آذرگشسب یا آتور گشسب معنی آن را آتش جهنده گفته‌اند. این آتشکده در آذربایجان قرار داشته و در قرن‌های پیش از فتح اعراب مهمترین مرکز مذهبی شاهنشاهی بود. این آتشکده به طبقهٔ رزمیان و سپاهیان اختصاص داشته‌است.

در ایران باستان سه آتشکدهٔ اصلی و بزرگ وجود داشته‌است که با سه طبقهٔ جامعهٔ اجتماعی ایران مطابقت داشته‌است.

۱. * آتش موبدان، آتورفرنبع

۲. * آتش ارتشیان، آذرگشسب

۳. * آتش کشاورزان، آتوربرزین مهر

بر اساس مطالعات انجام شده ، چهار طاقی آتکشده تخت سلیمان دارای گنبدی بوده که روی چهار جرز مربع شکل ساخته شده و در وسط آتشکده ( محل قرار گیری آتش) قرار داشته ، در هنگام اعیاد وجشن ها آتش مقدس را از آتشدان محل نگهداری آتش جاویدان به این مکان منتقل می کرده اند.بعد از اتمام مراسم دوباره آتش را به محل نگهداری اصلی یعنی چهار طاقی چلیپا شکل مجاور واقع در ضلع شرقی چهار طاقی آتشکده برگشت می دادند . اطاق مرکزی چهار طاقی آتشکده سالن بزرگی است که با آجرهایی به رنگ های قرمز ، زرد ، نارنجی و گاهی مایل به خاکستری ساخته شده بود. در حال حاضر بقایای این چهار طاقی موجود است ، جرز و سردر ها و پاکار قوس های پوشش سقف آن باقی مانده اما گنبد مرکزی و طاق های پوشش دالان های آن از بین رفته است .

/ 0 نظر / 9 بازدید