..که به درستی می توان ان را یکی از نخستین دانشگاه های آموزش علوم پزشکی نه تنها در ایران بلکه جهان به شمار آورد...نشانی از جاودانگی ملت ایران پس از یورش سهمناک مغول که چه زود خود را بازیافتند و به کوشش بزرگمردی از دیار همدان خواجه رشید الدین فضل الله همدانی چنین آکادمی سترگی را در تبریز بنیان نهادند و چه زیباست بر کشیدن دوباره ققنوس فرهنگ دیر پای ایرانی پس از یورش مغولان از دیار آذربایجان...نگرشی بر اسناد تاریخی و وقفنامه بر جای مانده از آن موسسه گسترده به روشنی شباهت ان را با دانشگاه های مدرن امروزین نشان می دهد....آن هم در زمانی که اروپا در جهل و تاریکی قرون وسطی و انکیزسیون بیداد مذهبی کلیسا می سوخت و آموزش علوم هیچ گونه جایگاه و ارجی نداشت...به راستی چه شد که مغولان و ایلخانان با نام هلاکو زمامداری بر ایرانزمین را آغاز کردند و نام آخرین پادشاه ایلخانی ..انوشیروان عادل!!!..شد!؟....چگونه است بیگانگان پس از یورش به ایرانزمین در فرهنگ دیر پای این دیار استحاله می یابند و ذوب می شوند!!؟....این رمز جاودانگی این ملت دیر پاست و نشان قدرت بالندگی فرهنگ مردمان این دیار دیگر از آن جز تلی خاک و چند ستون باقی نمانده است. بقایایی که غریبانه در گوشه محله ای از تبریز آخرین نفس های خود را می کشد. شهری تاریخی و نخستین مرکز علمی و آموزشی ایران که روزگاری شهرتی جهانی داشت. سال 54 زمان ثبت این اثر است.
عصر هلاکو سپری شده و غازان خان آمده بود تا حکومت کند. در این زمان، عصر توجه مغول ها به تمدن ایرانی آغاز شد. در همان زمان خواجه رشید الدین فضل الله همدانی به سمت وزارت غازان خان منتصب شد شیفتگی غازان خان به فرهنگ ایرانی و تبحر خواجه در سیاست و پزشکی زمینه ساز ساخت دو اثر مهم تاریخی در تبریز شد. نخست ربع رشیدی ساخته خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و سپس شنب غازانی ساخته غازان.
به دنبال ساخت ربع رشیدی از سوی خواجه، غازان نیز مجتمع آموزشی بزرگی را به نام «شنب غازانی» در نزدیکی تبریزی بنا نهاد که در آن مدرسه و بیمارستان و رصدخانه وجود داشت.
خرابه های ربع رشیدی باقیمانده عمارات عظیمی است که در زمان ایلخانیان ساخته شده بود.
در «ربع رشیدی» که به لحاظ علمی چون مجتمع های دانشگاهی کنونی عمل می شد که تمام علوم عصر تدریس می شد اما از آنجا که خواجه رشید الدین فضل الله همدانی خود بر دو حوزه سیاست و پزشکی احاطه بیشتری داشت در مجموعه ربع رشیدی نیز بر این دو رشته نسبت به سایر رشته ها تمرکز بیشتری وجود داشت.
امروز محله عباسی تبریز، ویرانه هایی را در خود پناه داده که روزگاری آباد سرایی از 24 کاروانسرای وسیع و 1500 دکان و 30000 خانه و حمام و باغ و کارخانههای پارچهبافی و کاغذسازی و دارالضرب و تولید رنگ بود.
این شهر علمی تا آنجا برای مردمان آن عصر ارزشمند بود که بسیاری، املاک خود را وقف آن می کردند تا در راستای علمی مورد بهره برداری قرار گیرد. از این رو اکنون وقفنامه رشیدی یکی از آثار معروف تاریخی است که نشان از وقف بیش از 4 هزار ملک و روستا و آسیاب از نقاط مختلف کشور برای ربع رشیدی دارد.
این شهر علمی یکی از آثار تاریخی آذربایجان شرقی است که نام آن همواره در زمره آثار ارزشمندی چون کاخ شهر داری تبریز،عمارت شاه کوئلی، قلعه جمهور ، قلعه پشتو، پل دختر ، خانه مشروطیت و قـــلعه ی ویل ها و بناهای دیگر قرار می گیرد. البته پیشینه های عملی و داشتن کتابخانه ای با هزاران جلد کتاب معروف آن عصر این اثر تاریخی را در اذهان محققان و علاقه مندان به علم و دانش برتری بیشتری بخشیده است.
در آن زمان آموزش و ترویج علم تا آنجا مورد توجه قرار گرفته بود که در ربع رشیدی برای آموزش کودکان بی سرپرست نیز تدابیری اندیشیده شد و مکانی برای سرپرستی این کودکان و آموزش و پرورش آنها ایجاد شد. هم چنین دو کارخانه کاغذ سازی نیز در این مجتمع علمی بنا نهاده شده بود تا تولیدات فکری مکتوب شوند.
نام ربع رشیدی به سال 1354 و با شماره 943 در فهرست آثار ملی جاودانه شد@@@....از این لینک می توانید اطلاعات بیشتری درباره ربع رشیدی تبریز بیابید...http://rab-e-rashidi.ir/loader.asp?id=0&lang=fa

/ 0 نظر / 43 بازدید