.29 اسفند 1329خورشیدی...روزی درخشان نه تنها در تاریخ معاصر ایران ،بلکه در تاریخ خاورمیانه و شرق و شمال آفریقا...روزی که به راستی هیمنه استعمار بریتانیا به دست پرتوان ملتی تاریخ ساز و فرهنگ مدار ،چون ملت ایران در هم شکست و به قول حسنین هیکل،دم شیر پیر بریده شد..ایران زمین در سده اخیر روزهای درخشان و سرنوشت ساز کم ندارد...14 مرداد روز پیروزی جنبش ملی مشروطیت،21 آذر1325 روز نجات آذربایجان و کردستان از چنگال استالین و البته..29 اسفند 1329 خورشیدی...روزی که ملت ایران توانست به مدد هوشمندی و یگانگی ملی و میهن دوستی ایرانی کاری انجام دهد کارستان و به پشتوانه جنبشی دموکراتیک نقطه عطفی را در سیاست جهانی آغاز کند...در این روز با تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت از سوی مجلس سنا ...فرایند ملی شدن صنعت نفت ایران نهایی شد...به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به صلح جهانی امضا کنند گان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود..یعنی تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهره بر داری در دست دولت قرار گیرد...به دنبال پیشنهاد این طرح از سوی کمیسیون مجلس به رهبری شادروان دکتر محمد مصدق بود که ایرانیان کاری انجام دادند کارستان و در کارزاری سربلند شدند که تا آ« زمان حتی تصورش هم محال می نمود...چه برسد آنکه رویه اجرایی به خود گیرد...نخستین کوشش ها برای ملی شدن نفت در سالهای پس از 1310 صورت گرفت...کوشش هایی که به دست تیمور تاش انجام می گرفت..اما ناکام ماند..دومین گام پس از شهریور 1320 آغاز شد..در زمانه ای که شوروی ها ایران را اشغال کرده بودند و توده ای ها آشکارا می گفتند که حال که برای انگلیسی ا منافعی در جنوب هست برای موازنه باید نفت شمال نیز به شوروی ها واگذار شود تا موازنه برقرار باشد !!!دکتر مصدق که در آن زمان و در سال 1323 نماینده اول تهران در مجلس چهاردهم بود با پیشنهاد طرحی به شدت با طرح توده ای ها و شوروی و افرادی چون سید جعفر پیشه وری مخالفت کرد و از این روی بود که دولت ها از هرگونه مذاکره با بیگانگان برای اعطای امتیازی نفتی منع شدند...همین طرح ملی موجب شد که روس ها نتوانند آذربایجان و کردستان را در زمان بنیاد فرقه های استالین ساخته از ایران جدا سازند....پس از پیروزی ایران در زمان پس از فروپاشی فرقه های استالین ساخته، زمینه های ملی شدن نفت آغاز شد...و تنها مخالف آن نشریات حزب توده از قبیل شهباز و به سوی آینده که با دشنام به شادروان مصدق او را قره نوکر پیر استعمار می خواندند !!!!!! و به جای پشتیبانی از جنبش ملی ایران به دنبال منافع استالین و شوروی بودند و از دیگر سو عوامل استعمار بریتانیا که می دانستند اگر نفت ایران ملی شود جنبش ملی ایران در سراسر منطقه چونان شعله ای فراگیر خواهد شد و بساط استعمار پیر را در هم خواهد پیچید...و این گونه نیز شد...مرور خاطرات سر آنتونی ایدن و چرچیل آکنده از اضطرابی است که یادگار روز های جنبش ملی ایرانیان است..این جنبش فراگیر شد و نفت تمامی کشور های منطقه به تاسی از جنبش فرهنگ مدار ترین کشور آسیاسی ملی شد...و آوازه رهبر جنبش از هند و پاکستان و مالزی و اندونزی تا عراق و مصر و سوریه و الجزایر و تونس پیچید و تایم دکتر مصدق را مرد سال 1952 انتخاب نمود...تصویری که خاورمیانه را پشت سر مردی نشان می دهد که به مدد اندیشه دموکراتیک و حمایت مردم و تمامی مسوولانی که دل در گرو ایران دوستی داشتند توانست از ناممکنی ممکن بسازد و بدون پی گیری هر گونه سیاستی خشن ، و روندی کاملا دموکراتیک و به مدد هوشمندی و یگانگی درخشش دیپلماسی صلح چجویانه ایرانی را به جهانیان نشان دهد...آری..جنبش ملی ایران جنبشی سیاسی-اقتصادی بود که با اندیشه و گفتمان سیاست موازنه منفی توانست دیگر بار ریشه دار بدون تاریخ یک کشور را به جهان اثبات کند...در آن جنبش هیچگاه دموکراسی و آزاد اندیشی فدای روز مره گیهای جنبش نشد....در ارجمندی آن جنبش همین بس که چین ابر قدرت منطقه ای تا همین اواخر نتوانست ماکائو و هنگ کنگ را از دست پرتقال و بریتانیا در آورد..اما ایرانیان توانستند نفت خود را ملی کنند ...29 اسفند 1329 خورشیدی چونان ستاره ای در سپهر جنبش های ملی سده اخیر جهان می درخشد و چه افتخاری برای ایران و ایرانی که به مدد هوشمندی و وطن دوستی توانست جنبشی را در کشوری فرهنگ مدار و تاریخ ساز سامان دهد که هیچگاه مستعمره هیچ دولتی ارو پایی نبوده است...من ارجمندی 29 اسفند را از آن روی می دانم که دیگر بار به جهانیان نشان داد که آرمانهای مردم سالارانه جنبش ملی مشروطیت ایران زنده است...جنبشی که با به نمایش گذاردن ناسیونالیسم آزادی خواهانه و غیر استیلاجویانه و انسانی ایرانی نقطه عطفی نه تنها در تاریخ سده اخیر ایران-بلکه در تاریخ جنبش های معاصر گیتی شد..

/ 3 نظر / 11 بازدید
اناهیتاازاصفهان

سایت وبلاگ نویسی پرشین بلاگ قسمت تماس با ما داره بهشون پیشنهاد بدهید نظربدهید و غیره هرایرانی یک کامپیوتر یا لپ تاپ هرایرانی یک وبلاگ هرایرانی یک ماهواره هرایرانی یک تلویزیون ال ای دی هرایرانی یک ضبط دی وی دی هرایرانی یک موبایل اس ام اس های فارسی نوروزی بسیارعالیه

اناهیتاازاصفهان

سایت وبلاگ نویسی پرشین بلاگ قسمت تماس با ما داره بهشون پیشنهاد بدهید نظربدهید و غیره هرایرانی یک کامپیوتر یا لپ تاپ هرایرانی یک وبلاگ هرایرانی یک ماهواره هرایرانی یک تلویزیون ال ای دی هرایرانی یک ضبط دی وی دی هرایرانی یک موبایل اس ام اس های فارسی نوروزی بسیارعالیه

بوف کور

دکترمصدق سیاستمدار بزرگ و انسان شایسته دانا مردم دوست و ایران پرست نفت ایران را ملی کرد ولی پولش تو جیب اخوندهای مکار رفت تو جیب حزب الله لبنان و غیره است افسوس...