شصتمین سالگرد ملی شدن نفت گرامی باد. ملت آزاده و مبارز ایران در ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ به جهانیان نشان داد که زورگویی و بیداد و ستمگری پایدار نیست و بنای ستم هر چه در ظاهر فراخ و استوار هم که باشد، در برابر راستی، دادخواهی و اراده یک ملت چون پرکاهی بر باد خواهد رفت. 

/ 0 نظر / 10 بازدید