آثاری همانند قلعه بابک کلیبر ،تخت سلیمان و یا آتشکده آذرگشنسب تکاب ،مجموعه مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی ،ارگ و ربع رشیدی تبریز ،رصد خانه و برجهای تاریخی مراغه،مسجد جامع و مقبره سه گنبد ارومیه و چندین بنای دیگر در شهر های خوی و سلماس و ماکو و نقده و میاندوآب....بی شک یکی از ارجمند ترین باقی مانده های باستانی در آذربایجان ،کتیبه خان تختی در جاده ارومیه-سلماس است که در 15 کیلومتری سلماس واقع است..کتیبه ای بازمانده از دوران ساسانی و اردشیر و شاپور دوم...کتیبه خان تختی سلماس که در آن اردشیر دوم و پسرش سوار بر اسب در حال اعطای حلقه قدرت به پادشاه ارمنستان به تصویر کشیده شده اند ، در کیلومتر 15 محور سلماس – ارومیه بر روی کوه پیر چاووش حجاری شده و در سالهای 242 تا 293 میلادی محل قدرت نمایی و دفاع .ساسانیان از سرزمین ایران بوده است...پس از سقوط شاهنشاهی اشکانی تا مدتها سرزمین ارمنستان که در آن تا زمان زیادی شاهزادگان اشکانی حکومت می کردند به محل نزاعی میان دو ابرقدرت آ ن زمان ،ایران ساسانی و امپراتوری روم بدل شد و بارها پیرامون این سرزمین جنگ میان این دو قدرت باستانی در گرفت...این پیکره یادگار یکی از پیروزی های ایرانیان بر رومیان است که خوشبختانه با وجود نزدکی به جاده اصلی و بروز رخداد های طبیعی چون زلزله و برف و باران ،به میزان زیادی سالم مانده و در سالهای اخیر با ساخت یک پلکان سنگی به راحتی قابل مشاهده و پیکره برداری از نزدیک است...به هنگام بازدید از شهر سلماس و ارومیه ، دیدار از از این پیکره تاریخی را که نشان از ارجمندی تاریح ایرانزمین دارد فراموش نکنید..علی عجمی آذرابادگانی ایراندوست.. فروردین 1390...سلماس آذربایجان غربی..

/ 0 نظر / 11 بازدید