اصل نقشه را می توان در کتابخانه ملی دانشکده ادبیات استانبول یافت و به راستی استانبول یکی از کانون های ارزشمندی است که در کتابخانه های دانشگاهی و تاریخی اش صد ها نقشه تاریخی می توان یافت که نشانگر دیر پایی نام های تاریخی آذربایجان و اران و شروان و خوزستان و البته خلیج همیشه فارس هستند...
اینک صاحبان فضل و خرد و پژوهشگران را به مدد هزاران نقشه و کتاب و سند تاریخی-جغرافیایی شکی نیست که نام علمی و درست این خلیج ...نامهای فارس...عجم...و ایران بوده است..البته در متون عثمانی گاهی خور نزدیک کویت و بصره ،خلیج بصره نیز نامیده می شده است..اما از بخش اصلی خلیج ،همواره با نام خلیج العجم یاد شده است...اگرچه مشاهده صدها نقشه بازمانده از بریتانیایی ها و اسپانیایی ها و روسها و عثمانی ها و هلندی ها ..نشان از نام تاریخی آ ن دارد..اما شکی نیست که بررسی نقشه های بازمانده از دولت های عربی که اینک ناجوانمردانه و با پیش گرفتن سیاست تزویر و دروغ سعی دارند افتاب نام درخشان خلیج همیشه ایرانی فارس را کتمان کنند ،البته شیرینی صد چندان دارد...این روزها یادمان چیرگی سپاه ایران در عهد شاه عباس بزرگ بر بزرگترین قدرت اروپایی آن زمان ،یعنی پرتقال است...در 10 اردی بهشت ماه 1031 هجری-1622 میلادی ...سپاه ایرانی به فرماندهی فرماندار فارس امام قلی خان توانستند پس از یک نبرد سنگین دوماهه ،پرتقالیان را شکست دهند و انها را از جزیره هرمز و شهر بندر عباس کنونی و جرون و یا گمبرون آ ن زمان بیرون کنند و چیرگی کامل ایران را بر کرانه های خلیج همیشه فارس مستقر سازند...اسناد تاریخی نشان می دهند که پرتقالی ها در ان زمان بزرگترین قدرت دریایی گیتی بودند و کرانه ای گسترده از کویت کنونی تا سواحل شرق هند و چین را در ید خود داشتند و حتی ماکائو تا سال 1990 در اختیار آنها بود...اما با بر تخت نشستن شاه عباس بزرگ در سال 996 هجری ایرانیان نخست ازبکان و ترکان عثمانی را منوکب کردند و پس از آزادی ماورائ النهر و فرارودان و عراق و اذربایجان و اران و شروان و گرجستان و ارمنستان شرقی از چیرگی ازبکان و ترکان عثمانی ،ایران ان روز گار که به مدد جهانداری شاه عباس بزرگ به بزرگترین قدرت خاور زمین بدل شده بود بر آن شد تا چیرگی کامل ایران را بر کرانه های شمالی و جنوبی خلیج فارس که به مدت 100 از دست رفته بود و غالبا پرتقالیها و اسپانیایی ها و هلندی ها بر ان چیرگی داشتند بازگرداند...و این گونه بود که سیاست جنوبی ایران فعال شد و به حکم و نظارت شاه عباس بزرگ و با فرماندهی امام قلی خان ،سپاهی بزرگ از سراسر ایران ان روزگار به جنوب ایران روانه شد و توانست پس از دو ماه پیکار سهمگین و فتج هرمز و بندر جرون ،گستره ایران را به زمان ساسانی برساند...و جالب است بدانید که در رزم ایرانیان با پرتقالی ها ،نیروی انگلیسی حاضر در خلیج فارس به مثابه زیر دست سپاه امام قلی خان عمل کرد و چون چیرگی ایران کامل شد ،امام قلی خان با زیرکی تمام مانع شد تا قلعه هرمز را انگلیسی ها اداره کنند و جایگزین پرتقالی ها شوند..بدین گونه بود که به یاد این فتح ،بندر جرون و یا گمبرون ،به بندر عباسی تغییر نام یافت و تا یکصد سال به بزرگترین بندر تجاری سواحل خلیج فارس بدل شد...و شرح پیروزی درخشان سپاه ایران زمین به فرماندهی دلاوری به نام امام قلی خان در سال 1031 ،از زبان معتبرترین کتاب تاریخی بازمانده از آن زمان ،تاریخ عالم آرای عباسی و خامه اسکندربیگ ترکمان ،بسی خواندنی است و موجب فخر و غرور باشندگان ملت ایران که توانستند کاری را به سامان برسانند که چینی ها و هندی ها تا 300 سال نتوانستند آن را انجام دهند...در صفحه 979 این کتاب چنین نگاشته شده است.....از فتوحات که درین سنه مبارکه مطابق احدی و ثلثین و الف به نیروی اقبال قرین حال اولیا دولت بیزوال گردید فتح و تسخیر بلده هرموز است که بسعی امامقلیخان امیر الامرا فارس بوقوع پیوست...در سال گذشته اشعاری شد که بنابر ظهور بی ادبی های فرنگیه پرتکالیه مقیم انجا ...امیر الامرا مذکور لشکر بتادیب ایشان فرستده خود نیز متعاقب رفت...در این وقت که فرنگیه پای از دایره ادب بیرون نهاده به اموری که بتحریر پیوست اقدام نمودند... جماعت انگلیسی را اخبار نموده ایشان نیز بر حسب وعده آماده خدمت شدند..القصه خان شجاعت شعار با جنود قاهره فارس متوجه آن صوب گشته خود در بندر گمبرو که الیوم به بندر عباسی موسوم است اقامت کردند و افواج قاهره از دریا با کشتی ها و سفاین عبور نموده داخل جزیره هرمز شدند...القصه بعد از دو ماه و چند روز امتداد ایام محاصره و جنگ و جدال به نیروی دولت و اقبال که همواره قرین حال این دودمان والاست قلعه رفیع بنیان هرموز که در متانت و حصانت شهره جهان و از کارنامه های نادره فرنگیان است ،مسخر اولیای دولت ابد پیوند گردیده ،...چون خبر فتح هرموز رسید ، جناب خانی مورد تحسین و آفرین شاه و سپاه گردید و آن خبر بهجت اثر بر مبارزان قلعه گشای رکاب همایون مبارک و میمون امده در همان روز قلعه قندهار نیز بتوفیق کردگار مفتوح گشت..از هر طرف که چشم گشایی نشان فتح...وز هر طرف که گوش نهی مژده ظفر.........یادمان چیرگی سپاه ایرانزمین برکرانه های خلیج همیشه فارس خجسته باد و نام و یاد امام قلی خان مانا باد
علی عجمی اذرابادگانی ایراندوست -اردی بهشت1391

/ 12 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ali

قارداشیم ,باجیم آذربایجانیمیزین گوزی یولدا خوردادین بیری هر یرده سیز هر یولونان حاقیمیزی ایستییخ برادرم و خواهرم آذربایجانمام چشم به راهمان دوخته یکم خرداد هرجا و به هر روش حقمان را بخواهیم http://www.gunaz.tv/per/14/articleCat/1/articleID/2468.html/inner/1

sara

بهوش آزربایجان!خوابیدن مردن است!.... بهوش آزربایجان!خوابیدن مردن است! ... بهوش آزربایجان!خوابیدن مردن است! .... http://www.gunaz.tv/per/14/articleCat/1/articleID/2466.html/inner/1

سلام بدبختی ما از انجا ئی شروع شده که پارس رابافارسی عوضش کردن هیچی نگفتیم واقا جون هر وقت به جای فارس گفتیم پارس و کتاب فارسی شد کتاب پارسی تازه شروع کردیم به هویت ایرانی خود وقتی ما حرف پ را داریم چرا باید بجای پ ف را تلفظ کنیم مثل اینکه اسم من کورش باشه تو شناسنامه هم کورش باشه اما کهمسایه نتونه تلفظ کنه جوری دیگه تلفظ کنه هرکس گفت اسمت چیه برم از

shenkey

این جعلیات فایده نداره،هر چه بیشتر سند دروغین نشون بدین بدتره،خلیج،فقط خلیج عربی.ARABIAN GULF FOR EVER HA HA HA.

تايماز

به حدود آذربيجان دقت كنيد.مرز شامل حدود زربايجان و حدودعرب و خوزستان است؛ فارس و حدودش كو؟؟؟؟ به حدود آذربيجان دقت كنيد.مرز شامل حدود زربايجان و حدودعرب و خوزستان است؛ فارس و حدودش كو؟؟؟؟ نرود ميخ آهنين در مغز سنك آريايييييي،،،،

مراد علی

خلیج سگ برازنده تر است یاشاسین آذربایجان یاشاسین ارومیه گولی

بچه کرد

از شما بینهایت سپاسگذارم!!! موفق و پایدار باشید فقط خودتون بخونید هروقت سند قطعی پیدا میشود این نجاستهای قومگرا یاد خانوادشون می افتن آخه احمق بیشعور اگه من سگم تو که خودته گرگ سگ سان میدونی که از من کمتری!!!!

بهمن

در جواب دوستاني مانند مرادعلي و ... كه ادب و تربيت خانوادگي را خود را نمايان ساختند بايد عرض كنم بنده نه شما را ترك كه دشمن ترك مي دانم. شما نشان دادين كه از جنس همان آدمهاي بيماري هستين كه به عوض اينكه وقت خود را براي كار مفيد خرج كنند براي ترك ، كرد و رشتي جوك درست مي كنند. شما نشان دادين كه هيچ ارتباطي به شاه اسماعيل بزرگ ندارين. شما ثابت نمودين كه هيچ ربطي به نادرشاه و بابك عزيز ندارين. شما به همه ما از جمله وجداني كه سعي در خواباندان آن دارين

بهمن

نشان دادين كه از جنس جواد هيئت هستين كه در رژيم سابق همگام با پدر محترمش علي هيئت ( رفيق شفيق احمد كسروي ) وقتي نان و گوشتي هست از هرچه آريايي هست آريايي تريد و حالا كه باد از طرف ديگر مي آيد جزء ناسزاگويي و تخريب سمبل بقيه هموطنان هنر ديگري نداريد. مظلوم اروم كه هم اسير سؤ مديريت دولتمردان ما شده و هم سؤ نيت شمايي... هيف است قلم را به مانن شما آلوده كنم.

بهمن

اما بگذاريد اي آلت دست بيگانگان و اتحاديه اروپا كه چون مهره شطرنج بازي آنها هستين و اصل 15 قانون اساسي و اروم و بابك را بهانه نيت شومتان قرار دادين كلام آخر شهيد بابك خرمدين به معتصم ستمگر متذكر شوم.اي معتصم در هر گوشه ايران بابكي بلند خواهد شد. پس اي اقليتي كه در معادن سوئد مشغول كارگري و نوكري خارجي هستين و يا در گوشه پست لندن دلخوش به كمك خارجي به وعده دروغين احمد اوبالي ها دلخوش نباشد. ملت ايران اعم از ترك ، كرد ، رشتي ، مازندي ، بلوچ و ..... هميشه يدارند. از نجابت بقيه ملت ايران بيشتر از اين سؤ استفاده نكنيد. صبر هم گر صبر ايوب باشد حدي دارد.